• Mes héros.2012

  Mes héros.2012
  发布时间:2018-08-27

  又名:
  导演:Éric Besnard
  编剧:
  主演:乔丝安·巴拉思科,杰拉尔·朱诺,科洛维斯·科尔尼拉,皮埃尔·理查德,Ibrahim Burama Darboe,Magaly Berdy

  0.0

 • 城郊的另一边 /De lautre côté du périph .2012

  城郊的另一边 /De lautre côté du péri...
  发布时间:2018-08-27

  又名:在高速公路的另一边
  导演:David Charhon
  编剧:Julien War,Remy Four
  主演:奥玛·赛,罗兰·拉斐特,萨巴纳·奥扎尼,利昂尔·阿贝兰斯基

  6.5

 • Télé Gaucho.2012

  Télé Gaucho.2012
  发布时间:2018-08-27

  又名:
  导演:Michel Leclerc
  编剧:Thomas Lilti
  主演:Félix Moati,埃里克·埃尔莫斯尼诺,莎拉·弗里斯蒂

  0.0

 • 挚友 /Amitiés sincères .2012

  挚友 /Amitiés sincères .2012
  发布时间:2018-08-24

  又名:
  导演:Stéphan Archinard,François Prévôt-Leygonie
  编剧:François Prévôt-Leygonie,Marie-Pierre Huster
  主演:让·雨果·安格拉德,热拉尔·朗万,扎布·布雷特曼

  0.0

 • 法国万岁 /Vive La France .2013

  法国万岁 /Vive La France .2013
  发布时间:2018-08-24

  又名:
  导演:迈克尔·扬
  编剧:
  主演:

  7.6

 • 黑色 /Black .2009

  黑色 /Black .2009
  发布时间:2018-08-24

  又名:
  导演:Pierre Laffargue
  编剧:
  主演:Romain Duris,Charlotte Gainsbourg,Gilles Cohen

  4.9

 • 夜色无边 /Lâge des ténèbres .2007

  夜色无边 /Lâge des ténèbres .2007
  发布时间:2018-08-23

  又名:黑暗年代,黑暗时代,愚昧年代,The Age of Ignorance
  导演:丹尼斯·阿康特
  编剧:丹尼斯·阿康特
  主演:黛安·克鲁格,艾玛·德考尼斯,洛福斯·温莱特,Marc Labrèche

  7.5

 • 生于某地 /Né quelque part .2013

  生于某地 /Né quelque part .2013
  发布时间:2018-08-23

  又名:Homeland
  导演:Mohamed Hamidi
  编剧:Mohamed Hamidi,Alain-Michel Blanc
  主演:Tewfik Jallab,贾梅尔·杜布兹,Fehd Benchemsi,Malik Bentalha,Fatsah Bouyahmed,Mélèze Bouzid,Julie De Bona,Mohamed Majd

  0.0